Teambuilding

Teambuilding

Teambuilding: Building a team

Nieuwe spelers, een nieuwe trainer of coach, nieuwe leidinggevenden en nieuwe medewerkers: zowel in de (top)sport als in het bedrijfsleven krijgt u wellicht te maken met het toetreden van nieuwe mensen in een team of het al dan niet noodgedwongen uitzetten van teamleden. Iedereen heeft zijn eigen ideeën, waarden en normen en wanneer dit niet bespreekbaar wordt gemaakt, kunnen er zich lastige situaties voordoen. Daarom zijn begrippen als samenwerking, communicatie, teamgeest en plezier erg belangrijk. Wat doet u aan teambuilding? Teambuilding

Teams presteren vaak beter wanneer de teamleden goed kunnen samenwerken en er een constructieve, veilige omgeving is gecreëerd. Maar wat is hiervoor nodig en in hoeverre wordt hier aandacht aan gegeven binnen teams in bijvoorbeeld de sportwereld, het bedrijfsleven en het onderwijs? Als u naar uw organisatie kijkt, bent u dan op de hoogte van de teamgeest onder uw mensen? En in hoeverre bent u daar tevreden mee? Tijdens een workshop teambuilding van BL1NK, behandelen we de essentie van teambuilding en zult u zelf ondervinden wat teambuilding voor invloed heeft op de tevredenheid binnen uw team. Door middel van verschillende inter(actieve) teamgames werken we toe naar uw eigen unieke BL1NKW1NS Tactiek. Dit vormt vervolgens de basis voor uw team en de doelen die u in de toekomst voor ogen heeft. Het gaat hier met name over vertrouwen, commitment, samenwerking, doelen en communicatie.

informatie aanvragen