HPC Blizzards

HPC Blizzards

FSG Academy/Yellow Blizzards

BL1NK werkt sinds kort samen met Stichting High Performance Center Blizzards Womens Basketball (HPC Blizzards). Het doel van de stichting is het faciliteren – zowel financieel als in natura – van jonge toptalenten in het vrouwenbasketbal van de FSG Academy, genaamd Yellow Blizzards. Via deze weg bieden zij hen de mogelijkheid om op hoog niveau te kunnen trainen en spelen.

De stichting draagt tevens zorg voor:Schermafbeelding 2014-10-05 om 21.14.03

  • Een optimale afstemming tussen studie en persoonlijke ontwikkeling.
  • Het verhogen van het algeheel niveau van het Nederlands vrouwenbasketbal, zowel nationaal als internationaal.

Om dit doel te verwezenlijken zoekt de stichting voortdurend naar samenwerking met partijen zoals nationale bonden en overheidsinstellingen. In BL1NK hebben zij de ideale partner gevonden om ervoor te zorgen dat de topsportomgeving en de zakelijke wereld elkaar ontmoeten en bevragen. Hieruit ontstaan nieuwe netwerken wat zal leiden tot succesvoller werken!

Schermafbeelding 2014-10-07 om 09.13.43