Topsport versus bedrijfsleven

Topsport versus bedrijfsleven

Topsport versus Bedrijfsleven      

Bent u benieuwd naar de dunne lijn tussen topsport versus bedrijfsleven?  Topsport heeft enorm veel raakvlakken met het bedrijfsleven, veel kernwaarden uit de topsport relateren aan het bedrijfsleven en andersom. Wilt u wat meer van de sportgedachte in uw bedrijf of organisatie brengen? Dan is deze presentatie uitermate geschikt.Topsport vs Bedrijfsleven

Topsport beoefenen betekent je committeren aan een gesteld doel, inzet en strijd leveren om dit doel te behalen en reflecteren op het uiteindelijke resultaat. Al dan niet vinden er aanpassingen in trainingsmethoden plaats om in het vervolg de prestatie te evenaren of te overtreffen. Je wilt dat alle leden van een team zich inzetten voor het behalen van zowel de doelen van de organisatie als de persoonlijke doelen. Tijdens een interactieve presentatie zal BL1NK u meenemen in een aantal praktijkvoorbeelden waarin het bedrijfsleven raakvlakken vertoont met topsportfilosofie en hoe deze elkaar kunnen versterken.

BL1NK zal samen met u de discussie aangaan met betrekking tot uw mogelijke struikelblokken tijdens de dagelijkse bedrijfsvoering en hoe de topsportfilosofie hier een effectieve bijdrage in kan leveren. Anderzijds richt BL1NK zich ook op good practises en bekijken we tijdens de presentatie de overeenkomsten en verschillen. We gebruiken hiervoor onze succesvolle BL1NKW1NS Tactiek.

informatie aanvragen