Hard werken

Hard werken

Topsportfilosofie vs Bedrijfsleven

informatie aanvragen

Algemeen
Topsport beoefenen betekent je committeren aan een gesteld doel, inzet en strijd leveren om dit doel te behalen en reflecteren op het uiteindelijke resultaat. Al dan niet vinden er aanpassingen in trainingsmethoden plaats om in het vervolg de prestatie te evenaren of te overtreffen. De spelers van het Nederlands elftal richtten zich in 2010 volledig op een gezamenlijk doel: Wereldkampioen worden in Zuid-Afrika. Alles werd hiervoor aan de kant gezet en Bert van Marwijk kreeg het voor elkaar om ook daadwerkelijk het geloof binnen de spelersgroep te creëren, dat dit mogelijk was. Daarmee bereikte hij een consensus van elke individuele speler om zich volledig te committeren aan dit doel. In het bedrijfsleven is dit niet anders. Je wilt dat alle individuele leden van een team zich inzetten voor het behalen van zowel de doelen van de organisatie als de persoonlijke doelen. Tijdens een interactieve presentatie zal BL1NK u meenemen in een aantal praktijkvoorbeelden waarin het bedrijfsleven raakvlakken vertoont met topsportfilosofie en hoe deze elkaar kunnen versterken.

Voor wie?
Deze interactieve presentatie is geschikt voor organisaties die het volle potentieel uit hun werknemers willen halen door de topsportfilosofie te integreren binnen het team.

Doelen
Na de interactieve presentatie bent u in staat om:

  • De verschillen en overeenkomsten te herkennen tussen de topsportfilosofie en het bedrijfsleven
  • Aanpassingen door te voeren die uw bedrijfsvoering effectiever zullen maken
  • Elk individu binnen uw team te motiveren en te inspireren om zich volledig in te zetten voor de gestelde doelen

Inhoud
Deze interactieve presentatie is gericht op praktijkvoorbeelden en tegelijkertijd wordt u als deelnemer  ook nauw bij betrokken. De coaches van BL1NK zullen samen met u de discussie aangaan met betrekking tot waar u tegenaan loopt tijdens de dagelijkse bedrijfsvoering en hoe de topsportfilosofie hier een effectieve bijdrage in kan leveren. Anderzijds richt BL1NK zich ook op good practises en bekijken de coaches vervolgens de overeenkomsten en verschillen met u. De methode die we hierbij gebruiken is de piramide van succes die BL1NK heeft opgesteld. Bovendien wordt de vertaalslag gemaakt naar factoren die van invloed kunnen zijn op het eindresultaat en hoe deze te relateren zijn aan de topsportfilosofie.