BL1NK!

BL1NK!

Matthijs Deken

Ateam 25 juni 2013
featured image

Het leven is rijk aan succes, tegenslagen, kansen en mogelijkheden. Wat doe je ermee? Dat intrigeert mij in het bijzonder. Iedere dag weer is een uitdaging om “te zijn” (to be) of  “niet te zijn” (not to be) de enige die dit in kan vullen ben jijzelf.  In mijn ogen is het dus niet: “ Wat is het leven?” Maar : “Wat haal je uit het leven?”

Gedurende mijn leven staat sport  centraal . Ik kom uit een echte sport familie, hierdoor heb ik mijzelf in verschillende sporten kunnen ontwikkelen. Tennis en voetbal waren mijn sporten en uiteindelijk is tennis mijn hoofdsport geworden.  Welke sport ik ook beoefende presteren stond bij mij altijd centraal. In mijn werk is dit niet anders .  Zo’n 20 jaar train en coach (tennis)  ik op verschillende niveau’s individuen en teams. Voor mij is het iedere keer weer de uitdaging om iedere speler individueel en/of in een team maximaal te laten presteren en zijn of haar “persoonlijke top” te laten bereiken. Omdat niemand hetzelfde is maakt dat het vak juist enorm boeiend. Naast het trainen en coachen heb ik met mijn bedrijf op verscheidene tennisparken voor een lange periode de training, het personeel en organisatie verzorgd.

De wil om mensen maximaal te laten ontwikkelen is voor mij de grootste drijfveer. De drive om dit verder te ontwikkelen in het bedrijfsleven heeft bij mij altijd gespeeld, de opleiding aan het Cruijff Institute heeft dit alleen maar versterkt en in een stroomversnelling gebracht.