Blog Archives

Blog Archives

Visie

Ateam 26 maart 2013
featured image

Visie

Om een bedrijf, sportorganisatie, of je eigen team maximaal te laten presteren heb je een consensus nodig van elk individu binnen het teamconcept. Deze eenstemmigheid zal niet ten koste mogen gaan van de individuele kwaliteiten van een ieder, maar moet elkaars kwaliteiten verbinden waarbij plezier en rust een grote waarde zijn. Bl1nk geeft hiertoe de maximale begeleiding binnen vooraf gestelde kaders. Bl1nk inspireert vanuit de topsport en vertaald naar een werkbare omgeving met een concreet en haalbaar doel. Bl1nk gaat over mensen in een dynamische omgeving die allen werken aan een gemeenschappelijk doel, dus over jou! Bl1nk is niet saai luisteren maar doen door denken en denken door doen

Bl1nk geeft elke instelling en organisatie de optimale begeleiding in groepsprocessen, altijd met een randje topsport en onderscheidend vermogen binnen de afzetmarkt. Presteren, transparant, loyaliteit en het “ik” zijn daarbij belangrijke kernwaarden om te komen tot een goed succes en niet zomaar tot een resultaat.

 

Missie

Ateam 26 maart 2013

Missie

De missie van ons bedrijf  is als volgt tot stand gekomen en luid als volgt: MissieBl1nk is inspirerend, uitdagend en confronterend. Bl1nk voegt business en de topsportfilosofie samen om het individu/team te laten uitblinken.