Stichting 2BE

Stichting 2BE

Action & Skills Day

Op dinsdag 24 december 2013 verzorgde BL1NK een workshop voor de leerlingen van Stichting 2BE. Zij gingen aan de slag met het maken van een Persoonlijk Actieplan, dat hen uiteindelijk verder zal brengen dan waar ze op dat moment stonden. In een interactieve workshop werd er accent gelegd op hun huidige situatie, om dit vervolgens te vertalen naar hun gewenste situatie. Wat wil je bereiken als niets of niemand jou in de weg zou staan en middelen geen issue zouden zijn? Vervolgens werd dit droombeeld vertaald naar realiteit om te kijken in hoeverre dit match en wat er voor nodig is om dit te bereiken wanneer er grote verschillen zouden zijn. Uiteindelijk gingen de leerlingen naar huis met een concreet plan, die als leidraad zal dienen voor de toekomst.

Schermafbeelding 2014-08-11 om 12.06.55