Bedrijfsfilosofie

Bedrijfsfilosofie

Bedrijfsfilosofielogo bl1nk klein1

Missie
Onze missie luidt: “BL1NK is inspirerend, uitdagend en confronterend. BL1NK voegt business en de topsportfilosofie samen om het individu/team te laten uitblinken.”

Visie
Om een bedrijf, sportorganisatie, of een eigen team maximaal te laten presteren, is consensus nodig van elk individu binnen het teamconcept. Deze eenstemmigheid zal niet ten koste mogen gaan van de individuele kwaliteiten, maar moet deze  kwaliteiten juist verbinden, waarbij plezier en rust een grote waarde zijn. BL1NK kan dit proces maximaal begeleiden, binnen vooraf gestelde kaders. BL1NK heeft zijn filosofie vertaald naar werkzame processen, met concrete en haalbare doelen. BL1NK gaat over mensen in een dynamische omgeving, die werken aan een gemeenschappelijk doel: dus over jou! BL1NK is niet saai luisteren, maar doen door denken en denken door doen.

BL1NK geeft elke instelling en organisatie de optimale begeleiding in groepsprocessen, altijd met een randje topsport en onderscheidend vermogen binnen de afzetmarkt. Presteren, transparant, loyaliteit en het “ik” zijn daarbij belangrijke kernwaarden om te komen tot een goed succes en niet zomaar tot een resultaat.